ปัญหาของมวยตู้

เมื่อเราทราบว่าการทำค่ายนั้นจะมีปัญหาอะไรบ้าง เราควรจะทำอย่างไรแล้ว เราใน ฐานะครูฝึก เราก็ควรจะทราบว่าปัญหาในการแข่งขันมวยตู้ นั้นจะมีอะไรบ้าง เพื่อว่าเราจะ ได้หาทางป้องกันและแก้ไข เพื่อไม่ให้ปัญหานั้น ๆเกิดขึ้น หรือถ้าจะเกิดก็ควรจะมีน้อยที่สุด ปัญหาที่จะเกิดจากการแข่งขันมักจะมาจากสิ่งต่อไปนี้ คือ ตัวนักมวยตู้  หลาย ๆคนมักจะทำให้เกิดปัญหาในขณะแข่งขัน เช่น เล่นแรง ชอบทำผิดกติกา ชอบด่ากรรมการ แสดงกิริยามารยาทไม่เรียบร้อย ชกต่อย หรือแสดง กิริยาก่อให้เกิดการยั่วยุให้เกิดอารมณ์และเกิดการทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้ง ผู้ฝึกสอนควรจะ ต้องสอนและดูแลให้ทราบถึงเรื่องเหล่านี้ว่าไม่เป็นการดีเลยไม่ควรทำเป็น อย่างยิ่ง ทำให้ผู้ชมและความรู้สึกต่าง ๆของสังคมเสียไป รวมทั้งความศึกฃองผู้ร่วมค่ายและ คูต่อผู้ด้วยก็จะเสียไป ดังนั้น จะต้องไม่ทำสิ่งต่าง ๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้น และถ้าผู้เล่นคน ใดปรับตัวไม่ได้ผู้ฝึกสอนก็ไม่ควรจะให้ลงเล่น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา และคนดูหรือกองเชียร์ คนดูหรือกองเชียร์ก็มักจะก่อให้เกิดปัญหาบ่อยครั้ง เพราะ บางครั้งไม่ทราบกติกาบ้าง เชียร์ฝ่ายตนเองอย่างไม่เข้าใจว่าที่ถูกที่ควรควรจะเป็นอย่างไร โห่ และฮาฝ่ายตรงข้ามบ้าง ด่าผู้เล่นบ้าง สิ่งต่าง ๆเหล่านี้ก่อให้เกิดอารมณ์ และอาจจะนำไปสู่การทะเลาะวิวาทกันได้ ผู้ฝึกสอนควรจะบอกว่า ใครจะเชียร์อย่างไรก็ช่างเขา ใครจะด่าอะไรก็ช่างเขา เราเล่นไปตามปกติอย่าเก็บเสียงเชียร์หรือเสียงด่ามาเป็นอารมณ์แล้วจะทำ ให้เกมเสียไป ให้ผู้เล่นทุกคนมีใจจดจ่อกับการเล่นเท่านั้น เล่นให้ดีที่สุดก็แล้วกัน เป็นการ เพียงพอแล้ว และบางครั้งถ้าเราพาค่ายไปแข่งขันในถิ่นของเจ้าภาพหรือไปแข่งขันต่างแดน กองเชียร์ส่วนใหญ่เป็นฝ่ายเจ้าภาพ นักมวยตู้ ของเราจะต้องพบกับปัญหาดังกล่าวอย่างแน่นอน ดังนั้น นักมวยตู้ จะต้องไม่คำนึงและไม่หวั่นไหวต่อเสียงเชียร์ทั้งสิ้น พยายามเล่นให้ดีที่สุด