อาหารเป็นเรื่องสำคัญของนักมวยตู้

ในการออกกำลังกายหรือเล่นมวยตู้ จำเป็นต้องอาศัยพลังงานซึ่งได้สารสารอาหารที่ บริโภคเข้าไป ซึ่งนอกจากเพื่อความเจริญเติบโต เพื่อการทำงานของเนื้อเยื่อ ซ่อมแซมส่วนที่ ชำรุดรู้สึกหรอแล้ว ยังเป็นการสร้างพลังงานให้กับร่างกายอีกด้วย ซึ่งอาหารเพื่อการสร้างพลังงานส่วนใหญ่จะได้จากอาหารคาร์โบไยเดรด ซึ่งหมายถึง ประมาณกลูโคสที่จะเป็นตัวการแปรรูปเป็นพลังงานและสามารถเก็บไว้ในรูปของไกลโคเจน ในตับและกห้ามเนื้อ เพื่อเป็นแหล่งพลังงาน ถึงแม้จะไม่เก็บสะสมไว้มาก แตกจะเป็นตัว สร้างพลังงาน ถ้ามีการบริโภคอาหารที่ได้สัดส่วนอย่างต่อเนื้อง ย่อมหมายถึงการเพาะแหล่ง พลังงานให้กับร่างกายอย่างสมบูรณ์ และสารอาหารบางประเภทแม้จะใช้เพียงส่วนน้อย แต่มีผลและจำเป็นต่อกระบวนการ สร้างพลังงาน เซ่น วิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะมีผลต่อกลไกการ ทำงานของระบบต่าง ๆและสำคัญที่สุดปริมาณของสารอาหารที่บริโภค จะต้องเป็นสัดส่วน กับปริมาณของการออกกำลังกายและน้ำหนักของบุคคล ตัวอย่างเช่น นักวิ่งมาราธอนมีความจำเป็นต้องใช้พลังงานถึง 5000 แคลอรีตอวัน เพื่อสร้างพลังงานในระยะการฝึก แต่ผู้ที่ออกกำลังกายเพียงพอเพื่อความสมบูรณ์ของสุขภาพ ก็จะมีความจำเป็นต้องบริโภคอาหารให้มีจำนวนแคลอรีต่อวันลดลงตามส่วนดังนั้นการบริโภคอาหารเพื่อการออกกำลังกายหรือการเล่นมวยตู้ จึงขึ้นอยู่กับสภาพความแตกต่างของ บุคคล

คุณค่าและความจำเป็นของสารอาหารซึ่งเป็นตัวสร้างพลังงานนั้นมีส่วนสัมพันธ์กับ การใช้พลังงานของคนเราในวัยที่กำลังเจริญเติบโต สารอาหารที่จำเป็นจะเป็นสารอาหารพวก โปรตีนส่วนในวัยที่กำลังแข็งแรงต้องใช้พลังงานอยู่ตลอดเวลานักมวยตู้ ก็จำเป็นต้องใช้สารอาหารคาร์โบไฮเดรตและไขมัน