การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการเล่นฟุตบอล

การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะต้องรฝึกโดยใช้น้ำหนัก หมายถึงการฝึกเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อในการทำงานหรือเล่นบอล โดยใช้น้ำหนักช่วย นอกเหนือจากการฝึกด้วยมือเปล่า เช่น บาร์เบสล์ สวิ่งเบสล์ ดัมเบลส์ จานเหล็ก หรืออาจรวมไปถึงเครื่องมือ อื่น ๆอีกด้วย ซึ่งการฝึกโดยใช้น้ำหนักในปัจจุบันนับว่ามีบทบาทมากในการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย และนักกีฬาระดับโลกได้ยืนยันมาแล้วว่าาการฝึกโดยใช้น้ำหนักสามารถก่อให้เกิดผลในทางที่ดีแก่พวกนักวิ่ง กระโดด ทุ่ม ขวาง ทุ่ง ทั้งหลายและแน่นอนว่ารวมถึงพวกการเล่นฟุตบอลอีกด้วย

นักกีฬาที่มีชื่อเสียงของอเมริกายังเป็นแชมเปียนโอลิมปิก เขาได้ใช้น้ำหนักมาเป็นเครื่องช่วยในการฝึกซ้อมซึ่งทำให้เขามีความทนทานมีการเคลื่อนไหวที่เร็ว มีการทำงานประสานงานกันของประสาทและกล้ามเนื้อได้อย่างดี สำหรับโปรแกรมที่เขาฝึกโดยสม่ำเสมอเพื่อเตรียมเข้าแข่งขัน คือม้วนตัวตีลังกา วิ่ง 60 หลา คือแบ่งระยะทางของการวิ่งออกเป็น 2 ตอน คือตอนละ 30 หลา เริ่ม 30 หลาแรกวิ่งเต็มที่ พออีกระยะ 30 หลาต่อมาก็รักษาความเร็วเดิมเอาไว้ เมื่อครบ 60 หลา แล้วจึงค่อย ๆผ่อนความเร็วลงจนกระทั่ง

ท่าการพักโดยใช้นำหนักที่เข่า ได้แก่ ท่ายกระดับไหล่และกดลง ท่างอแขน ท่างอแขนม้วนกลับ ท่านอนหงายยกเหนือศีรษะ และนอนหงายยกขา โดยโค้ชฟุตบอล จะวางนำหนักประมาณ 5 ปอนด์ไว้ที่ขาแต่ละข้าง ซึ่งสำหรับท่ายกน้ำหนักที่ดีคือ ค่อย ๆลดจำนวนครั้งลงไปเรื่อย ๆ ซึ่งไม่ควรเพิ่มน้ำหนักให้มากขึ้นตามการฝึก เนื่องจากจะทำให้กล้ามเนื้อเสียหาย