การเลี้ยงไก่ชนเมื่อไก่มีอายุ 4 – 8 สัปดาห์

ในสัปดาห์ที่ 4 ลดอุณหภูมิของเครื่องกกในฟาร์มเล่นไก่ชน ให้เหลือ 80 องศาฟาเรนไฮต์หรืออาจ ย้ายลูกไก่ทั้งหมดลงในเครื่องกกอันใหม่ที่ใหญ่กว่าถ้าเครื่องกกเป็นแบบไม่ใช้ความร้อน ให้เพิ่ม พื้นที่ของเครื่องกกอีกประมาณหนึ่งเท่าตัว

ในระยะนี้ควรปล่อยลูกไก่ออกจากเครื่องกกในเวลา กลางวัน และให้ลูกไก่อยู่ในเครื่องกกเพียงเวลากลางคืนเท่านั้น การปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องน้ำ อาหารและการรักษาความสะอาดควรปฏิบัติเหมือนเดิม และใน สัปดาห์ที่ 5-8 ถ้าเป็นเวลาที่มีอากาศร้อน ให้นำลูกไก่ที่มีอายุตั้งแต่ 5 สัปดาห์ ขึ้นไปออกจากเครื่องกก แล้วนำไปเลี้ยงในกรงเลี้ยงที่เตรียมไว้สำหรับเลี้ยงไก่ใหญ่ แต่ถ้าเป็นระยะเวลาที่มีอากาศหนาว ควรกกลูกไก่ในเครื่องกกลูกไก่ในฟาร์มเล่นไก่ชน ต่อไปเฉพาะในเวลากลางคืน เท่านั้น จนกระทั่งลูกไก่มีอายุครบ 6 สัปดาห์ หลังจากนั้นไม่ต้องกกลูกไก่อีกต่อไป เพราะระยะนี้ ลูกไก่มีขนขึ้นมากพอที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายได้เพียงพอแล้ว ควรฉีดวัคซีนให้กับลูกไก่ในฟาร์มเล่นไก่ชน ที่มีอายุเกินหนึ่งเดือนทุกตัว โดยฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อหรือได้ผิวหนังตัวละ 2 ซีซี การฉีดวัคซีน แต่ละ ครั้งกันโรคได้ประมาณ 3 เดือน เมื่อไก่มีอายุ 6 สัปดาห์ควรคัดเพศลูกไก่และแยกเลี้ยงไว้ คนละพวก ถ้าเลี้ยงลูกไก่คละเพศกันจะทำให้ไก่ตัวเมียเจริญเติบโตช้ากว่าตัวผู้ เพราะไก่ตัวผู้มัก จะข่มเหงและแย่งอาหารไก่ตัวเมียกิน ระหว่างนี้ถ้าพบว่าลูกไก่ตัวใดเป็นโรคให้รีบคัดออกทันที เพื่อป้องกันมิให้ลูกไก่ตัวอื่นในฟาร์มเล่นไก่ชน ได้รับเชื้อโรคจากลูกไก่ที่เป็นโรค