ทำฟาร์มเล่นไก่ชน

การในกทำเล่นไก่ชนนั้น จะต้องมีความรู้ในการเลี้ยงดูลูกไก่ ซึ่ง ลูกไก่อายุตั้งแต่เกิดถึง 3 สัปดาห์ต้องการความอบอุ่นจากภายนอกในการดำรงชีวิต เพราะระยะดังกล่าวยังมีขนน้อยจนไม่ลามารถเก็บความอบอุ่นให้แกร่างกายได้พอเพียง ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการเลี้ยงที่ไม่มีแม่ไก่กกคือจะต้องเลี้ยงไว่ในเครื่องกก เรื่องที่สำคัญอันดับรองลงมาคือเรื่องน้ำและอาหาร ผู้เลี้ยงจะต้องจัดเตรียมน้ำและอาหารให้พร้อมก่อนที่ จะนำมาเลี้ยงในเครื่องกก และไม่ควรที่จะให้ในระยะนี้อดน้ำและอาหาร เพราะต้องการอาหารในการเจริญเติบโตมาก ซึ่งในการเลี้ยงสัปดาห์แรกจัด ให้เตรียมเครื่องกกให้พอกับจำนวนที่จะเลี้ยง ถ้าเป็นเครื่องกกที่ใช้ ความร้อนจากตะเกียงหรือหลอดควรทดสอบอุณหภูมิภายในก่อนหนึ่งวัน เพื่อให้แน่ใจ ว่าอุณหภูมิภายในประมาณ 95 องศาฟาเรนไฮต์ นำลูกไก่ที่เห็นว่าแข็งแรงและมีขนแห้งเข้า เครื่องกก จัดจำนวนลูกไก่ให้พอเหมาะกับเครื่องกก แต่ละเครื่อง หลังจากที่นำเข้าเครื่องกกแล้ว ควรจัดหาอาหารและน้ำให้ลูกไก่กินทันที ไม่ควรปล่อย ลูกไก่ไว่ในเครื่องกกโดยไม่ให้อาหารเพราะอาหารสำรองที่มีอยู่ในลูกไก่จะถูกใช้ไปอย่างรวดเร็ว ถ้าลูกไก่ไม่ได้รับอาหารภายใน 60-88 ชั่วโมง หลังจากฟักออกจากไข่ จะได้รับ อันตราย ถ้านำอาหารและน้ำมาให้ลูกไก่ที่เลี่ยงอยู่ในฟาร์มเล่นไก่ชนนั้นแล้ว แต่ลูกไก่ไม่กินควรใช้กิ่งไม้เล็ก ๆเคาะที่ใส่อาหาร และที่ใส่น้ำเบา ๆเมื่อลูกไก่ในฟาร์มเล่นไก่ชนได้ยินเสียงเคาะก็มากินอาหารและน้ำที่จัดเตรียมไว้ การหัดให้ลูกไก่ กินอาหารนี้อาจใช้มือจับลูกไก่สัก 2-3 ตัว มาที่ที่ใส่อาหาร เมื่อลูกไก่ 2-3 ตัวกินอาหาร ลูกไก่ ตัวอื่น ๆก็จะกินอาหารตาม