เราจะพาทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับเพศทางเลือกกับบทบาทในสังคมไทยที่ในปัจจุบันมีการเปิดใจยอมรับกันมากยิ่งขึ้น แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ดี