ในรอบวันนั้นมีไก่หลายคู่มากวนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมาชน […]