ในการออกกำลังกายหรือเล่นมวยตู้ จำเป็นต้องอาศัยพลังงานซึ […]