จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับรายการความสนุก ตื่นเต้น  เป็นปร […]