มวยไทยถือว่าเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่อยู่กับคนไทยมานานมาก […]