การปฏิบัติดูแลแม่ไก่ระหว่างฟักไข่

แม่ไก่ที่อยู่ในระหว่างการฟักไข่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลเป็นอย่างดี เพราะแม่ไก่ชนบางตัวจะไม่ค่อยลงมาหาอาหาร ทำให้ร่างกายซูบผอม จะต้องวางอาหารและน้ำเอาไว้ใกล้ๆกับรังฟัก ผู้เลี้ยงควรดูแลแม่พันธุ์ในช่วงนี้ให้ใกล้ชิด  ควรปฏิบัติดังนี้
1. ขณะที่แม่ไก่กำลังไข่ ไม่ควรที่จะให้วัคซีนหรือยา เพราะถ้าให้ยาในช่วงนี้ อาจทำให้แม่ไก่หยุดไข่ได้ ถ้าจะให้ ควรให้ก่อนแม่ไก่จะไข่
2. ถ้าแม่ไก่ออกไข่มากจนเกินไป ควรแบ่งไข่ออกไปกินบ้าง ถ้ามากเกินไปอัตราการฟักออกเป็นตัวจะน้อยมาก แม่ไก่หนึ่งตัวควรฟักไข่ไม่เกิน 12 ฟอง
3. ช่วงนี้ผูเลี้ยงต้องใกล้ชิดกับแม่ไก่เยอะๆ หมั่นส่องไข่ เพื่อให้แม่ไก่ฟักเฉพาะไข่ที่มีเชื้อ ถ้าไม่มีเชื้อก็คัดออกมา ถ้าให้ฟักไปไข่ก็เสียเปล่าๆ
4. เมื่อฟักออกเป็นตัวแล้วควรแยกลูกไก่ไปเลี้ยงในคอกอนุบาล เพื่อปล่อยให้แม่ไก่ได้ฟื้นตัวเร็วๆ ไม่ต้องคอยเลี้ยงดูลูกเล็กๆ เพราะถ้าเป็นแบบนั้นจะทำให้ไก่โทรม เพราะร่างกายแข็งแรงของแม่พันธ์ทำให้สามารถผสมพันธุ์และไข่ได้เร็ว
5. ระยะกกลูกไก่ ควรใช้หัวอาหารอาหารสำเร็จรูปแล้วค่อยๆเติมอาหารธรรมชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  จึงปล่อยไก่ลงเลี้ยงแบบพื้นบ้านได้
6. ระยะกกลูกไก่ 3 สัปดาห์ ให้ผู้เลี้ยงทำวัคซีนได้ ถึง 4 ครั้ง
7. ลูกไก่ระยะกก ควรให้น้ำ อาหาร อย่าให้ขาด ควรดูแลและเติมตลอดเวลา
8. รังไข่ควรมีจำนวนพอกับแม่ไก่ ถ้าน้อยเกินไปจะเกิดปัญหาแม่ไก่แย่งรังไข่กัน
9. ทำความสะอาดเสมอ ควรพ่นยากำจัดไรที่พื้นคอกเดือนละครั้ง เพื่อไม่ให้ไรรบกวนไก่ที่อยู่ในคอก นอกจากจะรำคาญแล้วยังทำให้ไก่เจ็บป่วยได้ง่าย
10. แม่ไก่ที่ไข่และฟักเกิน 4 รุ่น ควรคัดออก ใช้แม่ไก่ใหม่แทน ที่คัดออกเพราะแม่ไก่แก่เกินไป ผลผลิตที่ได้ไม่เท่าแม่ไก่รุ่นใหม่ๆ