ลีลาแม่ไม้เชิงไก่

ไก่เชิงจะแบ่งตามเพลงหรือเชิงตีได้หลายลีลา บางตัวก็ตีได้เชิงเดียว บางตัวก็ตีได้หลายเชิง ซึ่งอย่างหลังเป็นสิ่งที่นักเลงไก่ หรือคนที่เล่นไก่บ่อยๆต้องการมากที่สุด แม่ไม้ของไก่เชิงจะแบ่งกว้างๆ เช่น

1.ไก่เชิงชนสองคอ เป็นไก่ที่เดินเร็วกว่าคู่ต่อสู้ ยิ่งเป็นตัวที่ฉกาจจะพบว่ามันจะเข้ากอด กด ขี่ บด ขยี้ ล็อก มักลงจิกขาลอดทะลุหาง และหากมันสูงกว่าคู่ต่อสู้ก็ยิ่งเป็นต่อมากขึ้น ส่วนข้อเสียเปรียบ คือ หากพบคู่ต่อสู้ที่เชิงเดียวกัน และดันเตี้ยกว่าคู่ต่อสู้ ความพลิกผันก็มีได้ เพราะไม่รู้จักหลบซุกปีกคู่ต่อสู้

2.ไก่เชิงสองคอ สองปีก สองขา เป็นไก่เชิงสุดยอดที่บรรดาเซียนชื่นชอบ ซึ่งพัฒนามาจาก 2 ประเภทแรก แต่มีอาวุธหนักคือแข้ง ไก่ชนประเภทนี้ทำให้คู้ต่อสู้ขาอ่อนและหมดแรง โดยจะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

2.1 ไก่ขี่เดินใน ไก่ประเภทนี้หัวตั้งตรงแบบ 90 องศา เป็นไก่ที่ปากไวหรือที่เรียกว่า ปากดึง ตีนถึง แต่นั้นหมายถึงเมื่อเจอไก่ยืน แต่ถ้าไปเจอไก่พม่าที่อาศัยการตีแบบสาด ตีเร็ว มีความคล่องตัวสูง หรือไก่ที่เชิงเดียวกันก็จะลำบาก ยิ่งไปเจอไก่สองปีกจัดๆ ตีสวาป แรง มีเปอร์เซ็นต์แพ้ได้สูงมากเหมือนกัน

2.2ไก่ขี่หัวลึก หัวจะเฉียงเป็นมุม 45 องศา  ไก่ลักษณะนี้จะทำเชิงรูดโคนคอ  แต่แต่งตัวทำเชิงช้ากว่าจะตีได้ แต่ปลอดภัยเมื่อเจอไก่พม่าที่ฝีตีนจัด แต่ถ้าเจอไก่ประเภทไก่ปีก มุด มัด หรือไก่เดินใน กอดเกี่ยวก็เสี่ยงหน่อย เว้นแต่ว่ามันจะมีลำหักลำโค่นหนักก็พลิกกลับมาชนะได้

2.3ไก่ขี่ล็อก  ถือเป็นไก่ขี่ที่เยี่ยมที่สุด มันจะประคองหัวคู่ต่อสู้ตลอดเวลา  ไก่ชนบางตัวเจอคู่ต่อสู้เดินช้าแต่มันไม่เดินช้าด้วย เอาไวลูกเดียว ทำให้หลุดได้ง่ายและพลาดง่ายอีกด้วย