คลังเก็บป้ายกำกับ: เล่นไก่ชน

ทำฟาร์มเล่นไก่ชน

การในกทำเล่นไก่ชนนั้น จะต้องมีความรู้ในการเลี้ยงดูลูกไก่ ซึ่ง ลูกไก่อายุตั้งแต่เกิดถึง 3 สัปดาห์ต้องการความอบอุ่นจากภายนอกในการดำรงชีวิต เพราะระยะดังกล่าวยังมีขนน้อยจนไม่ลามารถเก็บความอบอุ่นให้แกร่างกายได้พอเพียง อ่านเพิ่มเติม ทำฟาร์มเล่นไก่ชน

การเลี้ยงไก่ชนเมื่อไก่มีอายุ 4 – 8 สัปดาห์

ในสัปดาห์ที่ 4 ลดอุณหภูมิของเครื่องกกในฟาร์มเล่นไก่ชน ให้เหลือ 80 องศาฟาเรนไฮต์หรืออาจ ย้ายลูกไก่ทั้งหมดลงในเครื่องกกอันใหม่ที่ใหญ่กว่าถ้าเครื่องกกเป็นแบบไม่ใช้ความร้อน ให้เพิ่ม พื้นที่ของเครื่องกกอีกประมาณหนึ่งเท่าตัว อ่านเพิ่มเติม การเลี้ยงไก่ชนเมื่อไก่มีอายุ 4 – 8 สัปดาห์